กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108
หัวเรื่อง  ผู้เขียน
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 42/2563 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 45/2563 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 49/2563 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 62/2563 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 268/2564 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 571/2564 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 881/2564 Patchara Mukpakdee
 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ที่ 533/2565 Patchara Mukpakdee