กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108
หัวเรื่อง ผู้เขียน
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เขียนโดย Patchara Mukpakdee
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแบบใหม่ล่าสุด (Work from Home) เขียนโดย Patchara Mukpaldee
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เขียนโดย Patchara Mukpakdee
การดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ฟอร์มใหม่ล่าสุด เขียนโดย Patchara Mukpakdee