กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 042611450 , 042611430 ต่อ 108 , 136

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.